Uyghuristan/Xinjiang – Guang-xu period (1875-1908) – AR 5 Fen, Yarkand

£150.00

In stock

SKU: 352 Category:

Description

China – Eastern Turkistan (Uyghuristan/Xinjiang) – Guang-xu period (1875-1908) – AR 5 Fen (1g/ 10mm). No date (ca. 1878) (½ Mithqal, Tanga), Yarkand. KM.A7.15; ZENO246709. With mint-name in Persian. Very fine. Rare.